Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • The text has not been published anywhere yet and is not being submitted in another journal.
  • The text has been saved in Microsoft Word format in accordance with the template on the website https://www.empas.pb.edu.pl/author-resources/Documents.
  • All figures and tables are placed in the text in the appropriate places (not at the end).
  • The bibliography has been formatted in accordance with the journal guidelines. If available, the digital object identifier (DOI) was included.

Artykuły

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

Personal detailed infromation and e-mail addresses entered into the system will be used only for the journal publishing purposes.